icon
 • Trang bị Huyền thoại

  Huyền thoại

  Chấn Sơn
  Chấn Sơn
  • Chấn Sơn
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   ST +30

   Máu +300

  • Nội tại:

   Chủ động: Gây thêm ST phép dựa trên 8% lượng máu tối đa cho kẻ địch trong phạm vi 420. 

   Thời gian hồi chiêu: 10s

   Bị động duy nhất: Các đòn đánh thường cận chiến có 25% tỉ lệ gây choáng trong 0.5s và các đòn đánh thường tầm xa có 10% tỉ lệ gây choáng trong 0.5s.

  Gậy Như Ý
  Gậy Như Ý
  • Gậy Như Ý
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   Tốc đánh +35

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Các đòn đánh thường gây thêm ST phép dựa trên 4% lượng máu tối đa của mục tiêu

  Quỷ Diện
  Quỷ Diện
  • Quỷ Diện
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   Hút máu vật lý +30%

   Tốc đánh +20

  • Nội tại:

   Chủ động: Hấp thụ 15% lượng máu tối đa của mục tiêu. 

   Thời gian hồi chiêu: 10s

   Bị động duy nhất: Đồng minh trong phạm vi 840 nhận được 10% hút máu vật lý.

  Thần Cơ
  Thần Cơ
  • Thần Cơ
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   ST +40

   Bạo kích +15%

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Các đòn đánh thường có 30% tỉ lệ tăng thêm x3 ST.

  Gậy Băng
  Gậy Băng
  • Gậy Băng
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   Hồi Năng Lượng +50%

   ST kỹ năng +15%

  • Nội tại:

   Chủ động: Đóng băng mục tiêu trong 3s

   Thời gian hồi chiêu: 8s

  Mũ Pharaoh
  Mũ Pharaoh
  • Mũ Pharaoh
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   Giáp +10

   ST kỹ năng +10%

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Khi máu thấp hơn 20% sẽ kích hoạt và bản thân không thể hành động, đồng thời tạo một quan tài Pharaoh với 50% lượng máu tối đa để bảo vệ bản thân trong 3s, chỉ có hiệu lực một lần mỗi hiệp. 

  Pháp Cầu
  Pháp Cầu
  • Pháp Cầu
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   Kháng phép +10

   ST kỹ năng +10%

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Giảm 5 điểm kháng phép kẻ địch trong phạm vi 840

  Thiên Phạt
  Thiên Phạt
  • Thiên Phạt
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   ST kỹ năng +25%

  • Nội tại:

   Chủ động: Gây ra 500 điểm ST phép lên mục tiêu. 

   Thời gian hồi chiêu: 10s

  Tim Titan
  Tim Titan
  • Tim Titan
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   Máu +1000

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Mỗi 2s, hồi 1% lượng máu tối đa. Giảm 10% ST từ các đòn đánh tầm xa.

  Phản Đòn
  Phản Đòn
  • Phản Đòn
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   Giáp +20

  • Nội tại:

   Chủ động: Hiệu ứng hồi máu được tăng lên 50% trong 3s

   Thời gian hồi chiêu: 8s

   Bị động duy nhất: 10% ST phản lại cho kẻ địch là ST thực.

  Ma Thạch
  Ma Thạch
  • Ma Thạch
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   Máu +200

   Kháng phép +10

  • Nội tại:

   Chủ động: giảm 50% ST phép cho tất cả đồng đội trong phạm vi 840 trong vòng 3s.

   Thời gian hồi chiêu: 10s

   Bị động duy nhất: Có 20% tỉ lệ chặn 30 điểm ST khi bị tấn công.

  Hỏa Kiếm
  Hỏa Kiếm
  • Hỏa Kiếm
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 3
  • Thuộc tính:

   Máu +500

   Hồi 15 máu mỗi giây

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Gây thêm 15 điểm ST phép mỗi giây cho kẻ địch trong phạm vi 420.

 • Trang bị Quý hiếm

  Quý hiếm

  Ngọc Tốc
  Ngọc Tốc
  • Ngọc Tốc
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   Tốc đánh +20

  Vuốt Quỷ
  Vuốt Quỷ
  • Vuốt Quỷ
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   ST +30

  Trượng Máu
  Trượng Máu
  • Trượng Máu
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   Hút máu vật lý +20%

   Tốc đánh +20

  Cự Kiếm
  Cự Kiếm
  • Cự Kiếm
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   Bạo kích +10%

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Các đòn đánh thường có 15% tỉ lệ tăng thêm 1.5 lần ST.

  Bí Trượng
  Bí Trượng
  • Bí Trượng
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   Hồi năng lượng +50%

    

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Gây thêm 3% ST phép dựa trên lượng máu tối đa của mục tiêu khi bị kỹ năng đánh trúng trong 3s.

  Gương Phép
  Gương Phép
  • Gương Phép
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   ST kỹ năng +15%

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Giảm 3 điểm kháng phép của 10 kẻ địch ngẫu nhiên

  Búa Sét
  Búa Sét
  • Búa Sét
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   Thời gian hồi chiêu +20%

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Mỗi lần sử dụng kỹ năng tăng thêm 200% ST cho các đòn đánh thường tiếp theo.

   Thời gian hồi chiêu: 3s

   Giảm thời gian hồi chiêu: Cộng dồn tối đa 40%

  Kim Thuẫn
  Kim Thuẫn
  • Kim Thuẫn
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   Máu +400

  • Nội tại:

   Chủ động: Hồi phục 100 điểm máu cho tất cả đồng minh trong phạm vi 840.

   Thời gian hồi chiêu: 8s

   Bị động duy nhất: Tăng tốc độ hồi máu cho các đồng minh trong phạm vi 840 lên 4 điểm mỗi giây.

  Giáp Ô Kim
  Giáp Ô Kim
  • Giáp Ô Kim
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   Giáp +10

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Tăng 8 điểm giáp cho đồng đội trong phạm vi 420 và giảm 8 điểm giáp của kẻ địch.

  Linh Thạch
  Linh Thạch
  • Linh Thạch
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   Máu +250

   Kháng phép +10

  • Nội tại:

   Bị động duy nhất: Khi máu thấp hơn 30%, sẽ miễn tất cả hiệu ứng khống chế.

  Mề Đay Cuồng Nộ
  Mề Đay Cuồng Nộ
  • Mề Đay Cuồng Nộ
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 2
  • Thuộc tính:

   Hồi máu mỗi giây 15 điểm

   Hồi năng lượng +50%

  • Nội tại:

   Chủ động: Tăng 20 điểm tốc đánh cho đồng đội trong phạm vi 840 trong 3s.

   Thời gian hồi chiêu: 6s

 • Trang bị Phổ biến

  Phổ biến

  Gậy Gai
  Gậy Gai
  • Gậy Gai
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   Tốc đánh +10

  Vuốt
  Vuốt
  • Vuốt
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   ST +10

  Huyết Diện
  Huyết Diện
  • Huyết Diện
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   Hút máu vật lý +10%

  Dây Buộc Ma Quái
  Dây Buộc Ma Quái
  • Dây Buộc Ma Quái
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   Bạo kích +5%

  Ngọc Phép Thuật
  Ngọc Phép Thuật
  • Ngọc Phép Thuật
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   Hồi năng lượng +50%

  Ma Nhẫn
  Ma Nhẫn
  • Ma Nhẫn
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   ST kỹ năng +5%

  Huy Chương
  Huy Chương
  • Huy Chương
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   Giảm thời gian hồi chiêu +10%

  • Nội tại:

   Giảm thời gian hồi chiêu: Cộng dồn tối đa 40%.

  Ngọc Máu
  Ngọc Máu
  • Ngọc Máu
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   Máu +250

  Giáp Sắt
  Giáp Sắt
  • Giáp Sắt
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   Giáp +5

  Kháng Ma
  Kháng Ma
  • Kháng Ma
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   Kháng phép +5

  Nhẫn Hồi Phục
  Nhẫn Hồi Phục
  • Nhẫn Hồi Phục
  • Giá: 0
  • Cấp độ: 1
  • Thuộc tính:

   Hồi máu mỗi giây 10 điểm

title
title

Cung cấp nền tảng giải trí và giá trị trí tuệ cho cộng đồng Việt Nam
thông qua các sản phẩm và ứng dụng công nghệ chất lượng cao.

Địa chỉ: 354A đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900636919 - Email: hotro@funzy.vn

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 326/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/06/2021. 
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số 620/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/04/2022.